Ir ao contido

Benvido a Procgal Solutions S.L. (Onde os outros non chegan este é o noso punto de partida)

Horario

09:30 a 14:30
16:00 a 19:00

¿Precisas axuda?

981 905 552

Kit Dixital

Requisitos para poder optar á axuda

Kit Dixital
  • Ser un pequeno comercio, microempresa ou autónomo
  • Cumprir os límites económicos definidos polas categorías da empresa
  • Estar en situación de empadroamento coa antigüidade mínima establecida en cada convocatoria
  • Non ser considerada unha empresa en crise
  • Estar ao corrente nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
  • Non superar o límite de pequenas axudas

Solucións

Sitio Web e Presencia básica en Internet

2.000€

Xestión de redes sociais

2.500€

Ciberseguridade

125€ / usuario

Xestión de procesos

2.000 euros - Inclúe 1 usuario

3.000 euros - Inclúe 3 ​​usuarios

6.000 euros - Inclúe 10 usuarios

Comunicacións seguras

125€ / usuario

Comercio electrónico

2.000€

Xestión de clientes

4.000€

Ferramentas e servizos de oficina virtual

250€ / usuario